Poskytovaná péče

Smluvní pojišťovny: 111, 201, 211, 205, 207, 209.

 • preventivní gynekologické prohlídky
 • prevence onemocnění prsu (záchyt a dispenzarizace, úzká spolupráce s mamologem)
 • prenatální péče rodiček
 • kardiotokograf - monitoring srdečních ozev plodu
 • gynekologické vyšetření (vč. akutních stavů, neobjednané pacientky, diagnostika a léčba akutních a chronických stavů)
 • ultrazvuková diagnostika
 • diagnostika a léčba neplodnosti
 • problémy klimakteria
 • antikoncepční poradna
 • HPV testace
 • očkování proti HPV (proti rakovině děložního čípku)
 • zavádění a extrakce IUD (nitroděložních tělísek)
 • biopsie čípku (odběr vzorku čípku a jeho histologické vyšetření)
 • vyšetření vzorku stolice na okultní krvácení